Policjanci-ratownicy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci-ratownicy

Data publikacji 27.05.2015

W dniach 25-26 maja br. odbyła się dziesiąta edycja kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy posiadających tytuł ratownika.

     W pierwszym dniu zajęć słuchacze podczas symulowanych sytuacji ćwiczyli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwzględnieniem algorytmu postępowania na miejscu zdarzenia i dokonywali wstępnej oceny stanu poszkodowanego. Doskonalili też swoje umiejętności z przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED i stosowaniem przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych przy pomocy rurki ustno- gardłowej. Następnie policjanci brali udział w  ćwiczeniach z zakresu postępowania z poszkodowanym urazowym i ewakuacją z miejsca zdarzenia. 

     Szkolenie zakończyło się egzaminem, potwierdzającym posiadanie uprawnień ratownika na okres 3 lat.

asp. Beata Krzemień ZSS

zdj. Mariusz Mazewski ZSS