Roboty na zajęciach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty na zajęciach

Data publikacji 27.05.2015

Centrum Szkolenia Policji od wielu lat korzysta, w ramach współpracy, z pomocy Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, który jest jednym z wiodących konstruktorów i producentów wszelkiego rodzaju automatyki przemysłowej, w tym także robotów do zadań militarnych oraz minersko-pirotechnicznych.

     Dziś, w czasie zajęć na kursie specjalistycznym w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, wspólnie z przedstawicielami PIAP-u, zaprezentowano roboty pirotechniczne wykorzystywane w Policji. Uczestnicy kursu mieli też sposobność poznać zasady posługiwania się nimi. Szczególnym zainteresowaniem kadry i słuchaczy cieszył się prototyp najnowszego robota o roboczej nazwie RMI.

     Dzięki tego rodzaju współpracy, słuchacze mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z obsługą, budową i możliwościami praktycznego wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu minersko-pirotechnicznego.

podinsp. Przemysław Bagiński ZSS

zdj. Mariusz Mazewski ZSS