Powrót nieletnich - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót nieletnich

Data publikacji 20.05.2015

20 maja w Centrum Szkolenia Policji, po kilkumiesięcznej przerwie, rozpoczął się „Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich” oznaczony symbolem TN-1/15.

     Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań służbowych w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach nieletnich. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny kształtujący umiejętności z różnych dziedzin. Dominującymi metodami dydaktycznymi są ćwiczenia i symulacje. W trakcie niespełna dwutygodniowego szkolenia 19 słuchaczy, będzie poznawać zasady postępowania z nieletnimi, zarówno pokrzywdzonymi, jak i ze sprawcami czynów karalnych. Będą też doskonalić swoje umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz stosowania taktyki postępowania adekwatnej do zaistniałej sytuacji, a także poszerzą wiedzę z zakresu wykonywania czynności operacyjnych i procesowych. Jednym z elementów szkolenia będzie symulacja podejmowania działań w porze wieczorowo-nocnej w celu zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego podejrzanego o dokonanie zbrodni.

     Dziś uczestników kursu TN-1/15 przywitał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasz Wewiór, który podkreślił, jak istotne jest ciągłe pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjanta. Jednocześnie życzył słuchaczom osiągnięcia sukcesów dydaktycznych i ukończenia kursu z jak najlepszym wynikiem.

asp. szt. Radosław Nienałtowski ZSP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS