Minerzy-pirotechnicy – działania na lotnisku - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Minerzy-pirotechnicy – działania na lotnisku

Data publikacji 20.05.2015

Centrum Szkolenia Policji jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi kursy specjalistyczne z zakresu minersko-pirotechnicznego. Podczas ich realizacji często współpracuje z różnymi podmiotami. Wczoraj zajęcia na „Kursie specjalistycznym w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych” MPAT-1/15, odbyły się na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie i prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej.

     Słuchacze, zgodnie z założeniami organizacyjno- programowymi kursu, zapoznali się z organizacją i infrastrukturą nowoczesnego portu lotniczego, jak również sposobami zapewnienia bezpieczeństwa minersko-pirotechnicznego portów lotniczych oraz taktyką postępowania i techniką neutralizacji urządzeń wybuchowych odnalezionych w samolocie lub na ternie lotniska.

     Uczestnicy kursu przygotowywani są do wykonywania zadań służbowych polegających na prowadzeniu ewakuacji osób, stosowaniu sprzętu przeznaczonego do neutralizacji materiałów oraz urządzeń wybuchowych, neutralizowaniu materiałów i urządzeń wybuchowych oraz wykorzystywaniu środków wybuchowych w działaniach antyterrorystycznych.

     Kurs umożliwia kształtowanie umiejętności specyficznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, takich jak: rozpoznawanie materiałów wybuchowych wojskowych i górniczych, rozpoznawanie zapalników, rozpoznawanie urządzeń włączonych i źródeł energii, określanie metody przeszukania terenu, określanie bezpiecznej odległości przy ewakuacji osób, prowadzenie ewakuacji osób, podejmowanie decyzji dotyczących likwidowania skutków wybuchu ładunku wybuchowego w obiekcie lub terenie, neutralizowanie materiałów wybuchowych wojskowych, górniczych i samodziałowych, neutralizowanie urządzeń włączających i źródeł energii, neutralizowanie zapalników, wykonywanie wejść wybuchowych do pomieszczeń, a także wykonywanie i interpretacja zdjęć rentgenowskich.

podinsp. Przemysław Bagiński Zakład Szkoleń Specjalnych

zdj. ze zbiorów ZSS