Działalność profilaktyczna – podsumowanie i plany - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działalność profilaktyczna – podsumowanie i plany

Data publikacji 18.05.2015

Bardzo często na naszej stronie internetowej piszemy o przedsięwzięciach prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji. Ich zaangażowanie w propagowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest ogromne – od stycznia do maja br. w różnego rodzaju spotkaniach dotyczących tej problematyki uczestniczyło blisko 4 tysiące dzieci i młodzieży, głównie z terenu miasta i gminy Legionowo.

     Nauczyciele z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrum systematycznie realizują tematy przesłane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Legionowo a wskazane przez podległe placówki oświatowo-wychowawcze.

     Omawiana problematyka dotyczy m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypominane są także obowiązki małego pasażera – podróżowania w fotelikach samochodowych i zapiętych pasach bezpieczeństwa. Policjanci na bieżąco wyjaśniają zgłaszane przez dzieci wątpliwości związane z poruszaniem się po drogach publicznych. Uczestnicy spotkań edukacyjnych otrzymują elementy odblaskowe. Ostatnio ich dużą ilość otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Legionowie.

     Kolejne treści, które są przekazywane dzieciom i młodzieży przez policjantów CSP to: bezpieczny wypoczynek nad wodą, zagrożenia związane z cyberprzemocą, zapobieganie różnym formom agresji i przemocy, zachowania będące przejawem demoralizacji oraz odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne. W przedszkolach na terenie Gminy Legionowo kadra dydaktyczna i słuchacze CSP kontynuują akcję Cała Polska czyta dzieciom.

     Spotkania profilaktyczne bardzo często są organizowane również dla rodziców i opiekunów dzieci (w tym roku uczestniczyło w nich ok. 40 osób). Policjanci przypominają wtedy prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

     Wspaniałą edukacyjną imprezą, w której niedawno (12 maja) uczestniczyli policjanci z Centrum był VI Legionowski Turnieju Zdrowia Przedszkolaków zorganizowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie. Funkcjonariusze z Zakładu Ruchu Drogowego i Zakładu Służby Prewencyjnej przeprowadzili jedną z konkurencji. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a następnie pokonywały wyznaczony tor. Do przygotowania zadania wykorzystano wyposażenie samochodu marki Renault Master przeznaczonego do działań profilaktyczno – edukacyjnych.

     Już wkrótce (31 maja) przedstawiciele CSP spotkają się z mieszkańcami miasta Legionowo na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Razem z pozostałymi instytucjami zaprezentujemy się w miasteczku stoisk o nazwie Legionowo w miniaturze.

     Przed nami również, zaplanowany na 12 czerwca, Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji. Spodziewamy się, że podobnie jak w ubiegłych latach będzie cieszył się dużym zainteresowaniem placówek oświatowo-wychowawczych z całej Polski. Informacje dotyczące zasad udziału w przedsięwzięciu (czytaj http://csp.edu.pl/csp/ogloszenia/2613,Dzien-otwarty-CSP.html). Zapraszamy!

hg

zdj. z ze zbiorów CSP