Jak przygotować film dydaktyczny? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak przygotować film dydaktyczny?

Data publikacji 15.05.2015

W dniach 13-15 maja br. w Centrum Szkolenia Policji realizowane było kolejne doskonalenie lokalne dla nauczycieli policyjnych z zakresu opracowania scenariusza i realizacji filmu dydaktycznego. Doskonalenie organizowane i prowadzone jest przez Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia.

     W czasie trzydniowego spotkania, nauczyciele zostali zapoznani z różnymi formami filmowymi stosowanymi w dydaktyce, podstawowymi etapami realizacji filmu dydaktycznego, zasadami opracowywania scenariusza oraz obsługą kamery oraz zasadami montażu obrazu i dźwięku.

     W części praktycznej warsztatów, na podstawie opracowanego scenariusza, nauczyciele określili harmonogram zdjęć i przystąpili do nagrania i montażu filmu dydaktycznego.

     Realizacja programu nauczania wymaga stosowania nowoczesnych środków audiowizualnych, które odgrywają bardzo dużą rolę na zajęciach dydaktycznych, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania i zastosowania. Film dydaktyczny jest doskonałym środkiem, za pomocą, którego realizujemy konkretne cele kształcenia. Zajęcia z wykorzystaniem filmów dydaktycznych przyczyniają się do wzbogacenia słuchaczy o nową wiedzę, usystematyzowania już posiadanej oraz do większej sprawności w posługiwaniu się słownictwem zawodowym.

     Naszym nauczycielom życzymy powodzenia w realizacji filmów dydaktycznych. 

 

podinsp. Lidia Siachowicz

zdj.: podinsp. Lidia Siachowicz

i mł. asp. Marcin Grzeszyk

WMiOSz