Zainteresowani ruchem drogowym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zainteresowani ruchem drogowym

Data publikacji 11.05.2015

W Centrum Szkolenia Policji gościła dziś grupa studentów z Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Celem ich wizyty było poznanie zagadnień związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów ruchu drogowego.

     Ponad 2 lata temu na Wydziale Zarządzania PWSZ w Kaliszu został uruchomiony nowy kierunek – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Kierunek studiów jest bezpośrednio związany z szeroko rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa, a wśród przedmiotów specjalistycznych osiem poświęconych jest bezpieczeństwu ruchu drogowego. Możliwość bezpośredniego zapoznania się przez studentów z rolą i zadaniami CSP w zakresie szkolenia policjantów ruchu drogowego przybliżyła im tę problematykę w praktycznym wymiarze.

     Nasi goście uczestniczyli w obserwacji zajęć na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym oraz na szkoleniu zawodowym podstawowym (zatrzymywanie pojazdu do kontroli). Obejrzeli też specjalistyczne pracownie, w których odbywają się zajęcia z techniki samochodowej, czy kierowania ruchem.

     Centrum Szkolenia Policji posiada w swojej ofercie szkoleniowej zdecydowaną większość kursów specjalistycznych skierowanych do policjantów ruchu drogowego. Tylko trzy rodzaje kursów spośród siedmiu przeznaczonych dla tej grupy funkcjonariuszy realizowane są od niedawna również w innych jednostkach.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS