Centralny dobór psów do służby w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Centralny dobór psów do służby w Policji

Data publikacji 11.05.2015

Zakład Kynologii Policyjnej CSP prowadzi kolejną w tym roku kwalifikację psów w ramach centralnego doboru psów do służby w Policji. Do 22 maja br. procedurze kwalifikacyjnej poddawane będą psy na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących (SEPT-2/15) oraz kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich (PZL-1/15).

     Kwalifikowaniem psów pod względem predyspozycji do służby zajmują się funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej CSP, na podstawie Decyzji Nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji.

     Spośród zgłaszanych do sprawdzenia czworonogów, komisja wyłoni 22 psy, które zostaną zakwalifikowane do tresury w specjalności patrolowo - tropiącej oraz 6 psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. Kursy rozpoczną się 26 maja br.

     W pierwszym kwartale br. Zakład Kynologii Policyjnej CSP spośród 77 psów zakwalifikował 12 psów na kurs oznaczony symbolem SEPT-1/15 (patrolowo-tropiące) oraz 18 psów na kurs SEN-1/15 (do wyszukiwania zapachów narkotyków). Dodatkowo zakwalifikowano 2 psy do indywidualnej tresury w kategorii patrolowo-tropiącej, realizowanej przez przewodników w jednostce terenowej.

     Dla przypomnienia. Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych  i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

     Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w tym:

  • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, tj. metryki lub rodowodu pozwalającego stwierdzić, że pies pochodzi z hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych,
  • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),
  • pełnej dokumentacji, jeżeli pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

     Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub mikrochipem.

     Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i służby w Policji.
     Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostaje Karta kwalifikacyjna psa oraz Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs wraz z Zobowiązaniem obligującym  właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia.
W każdym przypadku cena zakupu psa określana jest na podstawie ilości punktów uzyskanych podczas oceny weterynaryjnej i prób charakteru.

     Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

     (48) 661-42-88 wew. 123,

     (48) 661-43-85 wew. 123

     (22) 6055784

     (22) 6055783

lub kierując pytania na adres e-mail:

zaklad_kynologii@op.pl

kom. Artur Walasek ZKP