Fundacja dla słuchaczy CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Fundacja dla słuchaczy CSP

Data publikacji 07.05.2015

Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła obchody 25-lecia. Jednym z projektów związanych z rocznicowymi obchodami jest cykl wykładów adresowany do m.in. studentów szkół kształcących służby mundurowe. Ze słuchaczami i kadrą Centrum Szkolenia Policji spotkał się przedstawiciel HFPC dr Piotr Kładoczny.

     To jedno z wielu spotkań, jakie z fundacjami i organizacjami pozarządowymi odbywają się w  Centrum Szkolenia Policji. Przedstawiciele tych podmiotów chętnie angażują się w  wzbogacanie wiedzy słuchaczy o zagadnienia związane z ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

     Temat wykładu wygłoszonego przez dr. Piotra Kładocznego brzmiał „Zakaz tortur oraz nieludzkiego traktowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

     Przedsięwzięcie koordynowała Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka.

hg

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz