Akcja ratowniczo-gaśnicza - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja ratowniczo-gaśnicza

Data publikacji 04.05.2015

Spokojny sen uczestników szkoleń zawodowych podstawowych realizowanych w Centrum Szkolenia Policji, gwałtownie przerwało wołanie dyżurnego budynku: „Pożar – ewakuować się!”. Natychmiast z pokoi internatowych zaczęli wychodzić zaspani słuchacze. Dym na korytarzu i klatce schodowej, odgłosy syren wozów strażackich, zaskoczenie na twarzach oraz pytania: „co się dzieje?, gdzie się pali?”

     Ćwiczenia ewakuacyjne, bo o nich tu mowa, są wymogiem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

     Ich celem było doskonalenie procedury prowadzenia skutecznych działań ratowniczych w przypadku zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem. Akcja zorganizowana przy udziale jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przeprowadzona była bardzo sprawnie. Od momentu wszczęcia alarmu o zagrożeniu do chwili zebrania wszystkich słuchaczy na parkingu przed budynkiem nr 40 upłynęło 10 minut.

     St. kpt. Łukasz Szulborski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Legionowie, podczas podsumowania akcji poinformował, że ćwiczenia odbyły się sprawnie z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur. Uczestnikom ćwiczeń udzielił praktycznych wskazówek, jak należy się poruszać i zachowywać podczas pożaru.

     Na zakończenie słuchacze oklaskami podziękowali strażakom za udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych oraz profesjonalnie przeprowadzone działania ratownicze.

Marzena Walczewska SOINiK

zdj. ze zbiorów SOINiK