Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„The Power of Synergy”

Data publikacji 03.12.2014

W dniach 1-5 grudnia 2014 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa się szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe z użyciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych.

     Szkolenie stanowi kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich, został opracowany z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

     Celem szkolenia jest podniesienie sprawności bojowej jednostek realizujących zadania specjalne oraz wzmocnienie współdziałania służb, co przyczynia się bezpośrednio do zacieśnienia obustronnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

     Mając do dyspozycji jeden z najnowocześniejszych obiektów taktyczno - strzelniczych w Europie, posiadający korytarze taktyczne, pomieszczenia oraz strzelnicę multimedialną, funkcjonariusze doskonalą takie umiejętności, jak m. in. podejście, asekuracja, taktyka wejścia do pomieszczeń, przeszukanie pomieszczeń, ochrona własna, kontakt bezpośredni, zwarcie w ciasnych przestrzeniach, czy podjęcie wymiany ognia.

     Wielokrotność powtórzeń poszczególnych elementów szkoleniowych uczy szybkiej oceny sytuacji, krytycznego myślenia oraz zastosowania odpowiednich standardów, co przekłada się na skuteczniejszą walkę z przestępczością.

     Niecodzienne przedsięwzięcie podczas którego ramię w ramię działają funkcjonariusze SG, ABW oraz CBŚP stanowi odpowiedź na wyzwania jakie stawia świat przestępczy, którego członkowie w związku z prowadzonym procederem najczęściej są uzbrojeni i zdeterminowani do podjęcia ucieczki włącznie z użyciem broni przeciwko funkcjonariuszom. Skrajne, niezwykle niebezpieczne dla życia i zdrowia funkcjonariuszy zachowania przestępcy mogą być tym samym zminimalizowane jedynie poprzez wysokiej klasy wyszkolenie oraz wspólny trening obejmujący niezliczoną liczbę powtórzeń różnego rodzaju scenariuszy, z jakimi w praktyce mogą spotkać się funkcjonariusze dokonujący zatrzymania przestępcy.

     Ciekawostką poszerzającą proces szkolenia są stosowane w jego toku elementy komunikacji w języku angielskim.

źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

zdj. Mariusz Mazewski ZSS CSP

Powrót na górę strony