Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie CSP

Data publikacji 25.04.2014

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nigdy nie realizowano szkolenia dla przedstawicieli Prawego Sektora Ukrainy ani innych ugrupowań mających związek z obecną sytuacją polityczną na Ukrainie.

     28 marca br. w numerze 13 (1227)  (28 – 3 kwietnia 2014) Satyrycznego Tygodnika Politycznego „NIE” ukazał się artykuł Pana Marka Miszczuka pt. „Tajemnica stanu tajemnica Majdanu”.

     W treści artykułu znalazły się nieprawdziwe informacje, jakoby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie szkolono „bojowników” z Ukrainy. W CSP nigdy nie prowadzono tego rodzaju szkoleń, a opisana przez Pana Marka Miszczuka historia absolutnie nie miała miejsca.

     Biorąc pod uwagę, że opublikowany tekst zawiera nieprawdziwe twierdzenia, które wprowadzają czytelnika w błąd i przedstawiają zniekształcony obraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendant CSP wystąpił o ich sprostowanie.

     Zgodnie z informacją zamieszczoną w numerze 14 (1228) (4 – 10 kwietnia 2014) tygodnika, artykuł  pt. „Tajemnica stanu tajemnica Majdanu” był prima aprilisowym żartem.

     W związku z powyższym wszystkie informacje i komentarze dotyczące CSP, jakie pojawiają się w mediach w związku z opublikowaniem artykułu  pt. „Tajemnica stanu tajemnica Majdanu” należy uznać za niezgodne z prawdą.

podinsp. Hanna Grochowska

Rzecznik Prasowy Centrum Szkolenia Policji

Powrót na górę strony