Po raz pierwszy w Zakładzie Karnym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po raz pierwszy w Zakładzie Karnym

Data publikacji 27.01.2014

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/13 realizowanego w Centrum Szkolenia Policji odwiedzili Zakład Karny w Warszawie-Białołęce. Wizyta została zorganizowana w ramach profilowania zawodowego Prewencyjnego Koła Zainteresowań i wywarła na słuchaczach niesamowite wrażenie.

     Słuchacze SZP-6/13/IV/1 razem z kom. Katarzyną Winnicką i podkom. Sławomirem Klimaszewskim z Zakładu Służby Prewencyjnej zwiedzili celę zabezpieczającą oraz pomieszczenia oddziału zamkniętego i półotwartego, gdzie przebywają skazani, obejrzeli również tereny spacerowe. Zapoznali się z warunkami odbywania kary, zasadami bezpieczeństwa panującymi na terenie placówki, a także zasadami przekazywania zatrzymanych do Zakładu Karnego przez policjantów, ich przyjmowania i związanymi z tym czynnościami. Wszyscy byli bardzo zainteresowani warunkami pracy służby więziennej, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, zapobieganiem i procedurami obowiązującymi podczas zaistniałych wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem osadzonych.

     Bardzo dziękujemy Kierownikowi Wydziału Ochrony mjr Krzysztofowi Ziółkowskiemu, który z dużym zaangażowaniem przeprowadził to spotkanie i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania. Wizyta w Zakładzie Karnym była bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich. Przyczyniła się do poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć.

Sławomir Klimaszewski ZSP

zdj. ze zbiorów słuchaczy SZP-6/13/IV/1