Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„MOC – tak, PRZEMOC nie!”

Data publikacji 29.05.2013

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w ramach programu „MOC – tak, PRZEMOC nie!”, realizując dyspozycję Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, przeprowadza szkolenia z zakresu kształtowania właściwej postawy przełożonych w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie policyjnej. Wczoraj jednodniowe warsztaty z tego zakresu odbyły się w Centrum Szkolenia Policji.

     Uczestniczyli w nich zastępcy komendantów wojewódzkich/stołecznego Policji ds. prewencyjnych i zastępcy komendantów szkół Policji. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

     Przypomnijmy, główne założenia programu „MOC – tak, PRZEMOC – nie!” to zapewnienie bezpieczeństwa członków rodzin policyjnych doświadczających przemocy domowej, wypracowanie standardu reagowania w obrębie samej instytucji w razie ujawnienia problemu oraz wprowadzenie konkretnych działań psychokorekcyjnych.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony