Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania profilaktyczne z uczniami

Data publikacji 19.11.2012

Centrum Szkolenia Policji realizując podstawowe zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów prowadzi również szeroko zakrojoną działalność na rzecz bezpieczeństwa. Dużą troskę przywiązuje do działań prewencyjno-profilaktycznych realizowanych wśród dzieci i młodzieży. 13 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Wieliszewie podkom. Marceli Śmiałek nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej przeprowadził spotkania profilaktyczne z uczniami klas V - VI

     Głównym tematem zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych.

     Podczas spotkania młodzi ludzie mieli okazję do zadawania pytań na temat bezpieczeństwa oraz właściwych postaw i zachowań w celu uniknięcia w przyszłości poważnych konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów prawa.

     Podkom. Marceli Śmiałek wyjaśnił uczniom, kim jest nieletni oraz kiedy, w myśl obowiązujących przepisów prawnych, młody człowiek staje się dorosły i w pełni odpowiada za swoje czyny.  Na zakończenie spotkania policjant przedstawił również katalog środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. 

 

Marceli Śmiałek ZSP

Powrót na górę strony