Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego z wizytą u policjantów

Data publikacji 22.06.2012

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odwiedził dziś funkcjonariuszy pracujących w Policyjnym Centrum Dowodzenia.

     Biskup zapoznał się ze strukturą i zadaniami Policyjnego Centrum Dowodzenia oraz ze sprzętem specjalistycznym będącym na wyposażeniu Policji.
     Spotkał się z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim (Dowódcą operacji policyjnej), Dyrektorem Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztofem Lisem (Zastępcą Dowódcy operacji ds. taktyki działań) oraz z insp. dr. Romanem Stawickim Komendantem Centrum Szkolenia Policji.
     Bp Józef Guzdek miał też okazję porozmawiać z funkcjonariuszami pododdziałów prewencji uczestniczących w zabezpieczeniu EURO 2012, a także z przedstawicielami zagranicznych Policji, którzy pełnią służbę w PCD.

hg
zdj. Mariusz Mazewski ZSS