Narada Służby Prewencyjnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Służby Prewencyjnej

Data publikacji 04.03.2011

Dziś w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się zorganizowana przez Biuro Prewencji dwudniowa narada służbowa. Euro 2012 i Prezydencja w Unii Europejskiej, to jedne z omawianych podczas tego spotkania tematów.

            Uczestnikami narady byli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji właściwi do spraw prewencyjnych oraz Kierownictwo Biura Prewencji , Głównego Sztabu Policji, Biura Ruchu Drogowego i Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP mł. insp. Jarosław Gałuszka, a w drugim dniu Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki oraz Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Pan Jacek Zalewski.

            Moderatorem spotkania był Dyrektor Biura Prewencji insp. Michał Czeszejko-Sochacki.

            Przedmiotem dyskusji w czasie dwudniowej narady były m.in. zagadnienia dotyczące zadań dla Policji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 i Prezydencją Polski w Unii Europejskiej. Rozmawiano także o bezpieczeństwie imprez sportowych oraz o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w bieżącym roku. Uczestnicy narady dyskutowali również na temat zmian legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

            W czasie narady służbowej dokonano oceny stopnia realizacji wniosków i poleceń przekazanych dla służby prewencyjnej, na spotkaniu w czerwcu 2010 roku.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS