Kadrowe spotkanie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kadrowe spotkanie

Data publikacji 25.11.2010

W Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach zakończyła się odprawa dla kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach kadr komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz szkół policyjnych.

       Zorganizowane przez Biuro Kadr i Szkolenia KGP spotkanie trwało od 24 do 25 listopada br. Poświęcone było omówieniu zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów, zmieniającego dotychczasowy system opiniowania służbowego pod względem proceduralnym, merytorycznym i metodologicznym.

      W odprawie uczestniczyli: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdan Jóźwiak oraz Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia mł. insp. Jacek Gil.
      Z uczestnikami narady spotkał się Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

           

Hanna Grochowska

                                                                                                                                                                                                                                zdj. Marek Hańczuk ZKP