Oferta Wydawnicza - Oferta wydawnicza - Centrum Szkolenia Policji

Oferta wydawnicza

Lp.

Tytuł i autor

Rok
wydania

Cena egz. brutto

w zł

1.

ABC daktyloskopowania, J. Jerzewska

2006

5,25

2.

Analiza kryminalna

1999

1,58

3.

Archiwizowanie akt w Policji, A. Lazur

2006

3,68

4.

Bank zapachów drogą do przestępcy, R. Skrybuś

1996

0,53

5.

Bezpieczeństwo osobiste policjanta, T. Maczuga

2006

4,73

6.

Cechy dermatoglificzne rąk i stóp,
B. Grubska, W. Buchwald

2008

16,80

7.

Działanie Policji podczas klęski żywiołowej, R. Socha

2011

11,39

8.

Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie uzależnień dzieci i młodzieży od substancji psychotropowych, A. Rybicka-Nowek

2006

4,73

9.

Ekspertyza kryminalistyczna, J. Jerzewska

2000

4,73

10.

Francusko-polski mały słownik terminów policyjnych

1995

6,30

11.

Gantiskopia kryminalistyczna. Zagadnienia wybrane,
J. Jerzewska

2006

5,55

12.

Historia i rola społeczna formacji policyjnych
w jubileuszu 85-lecia

2005

13,65

13.

Immunitety, S. Liszkiewicz

2007

4,73

14.

Interpol. Informacje ogólne

1998

0,53

15. 

Jubileusz 40-lecia Zakładu Szkolenia i Tresury Psów

1996

1,58

16.

Kazusy z prawa karnego materialnego, pod redakcją A. Lazura

2007

8,93

17.

Kieszonkowy słownik pirotechniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki

1998

7,88

18. 

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego z 1997 r. w świetle wybranych dyrektyw polityki legislacyjnej
i zasad techniki prawodawczej, M. Sawa-Szeliga

2001

3,68

19. 

MS Excel. Podstawy, P. Badura

2006

2,63

20. 

Okazanie jako czynność procesowa,
W. Cielecki, T. Grochowski

2003

3,15

21.

Pierwsza pomoc, H. Jędrzejko, G. Juniec,
K. Konstantynowicz-Adamska

2000

2,63

22.

Posiadanie, użycie i wykorzystanie broni palnej służbowej przez policjantów, Dyduch L.

2014 15,80

23. 

Postępowanie mandatowe, M. Lis-Walewska

2001

1,05

24. 

Postępowanie policjantów z bronią palną przydzieloną do celów służbowych, L. Dyduch

2012

9,20

25. 

Postępy kryminalistyki, tom 1, B. Hołyst

1996

5,25

26.

Postępy kryminalistyki, tom 2, B. Hołyst

1997

6,30

27. 

Postępy kryminalistyki, tom 3, B. Hołyst

1997

0,53

28. 

Postępy kryminalistyki, tom 4, B. Hołyst

1998

1,58

29. 

Postępy kryminalistyki, tom 5, B. Hołyst

1998

15,75

30. 

Postępy kryminalistyki, tom 6, B. Hołyst

1999

2,10

31.

Postępy kryminalistyki, tom 7, B. Hołyst

1999

19,43

32.

Postępy kryminalistyki, tom 8, B. Hołyst

2000

3,68

33.

Postępy kryminalistyki, tom 9, B. Hołyst

2000

3,68

34.

Postępy kryminalistyki, tom 10, B. Hołyst

2001

1,05

35. 

Postępy kryminalistyki, tom 11, B. Hołyst

2001

4,73

36.

Postępy kryminalistyki, tom 12, B. Hołyst

2002

5,25

37. 

Postępy kryminalistyki, tom 13, B. Hołyst

2003

2,10

38.

Postępy kryminalistyki, tom 14, B. Hołyst

2004

8,93

39. 

Postępy kryminalistyki, tom 15, B. Hołyst

2005

16,80

40. 

Postępy kryminalistyki, tom 16, B. Hołyst

2006

7,35

41. 

Postępy kryminalistyki, zeszyt 1, B. Hołyst

1997

2,63

42.

Postępy kryminalistyki, zeszyt 2, B. Hołyst

1998

1,58

43.

Poznawcze i utylitarne problemy zarządzania kryzysowego w Policji, R. Socha

2012

16,65

44.

Prawne uwarunkowania użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji, P. Kacprzak

2006

3,68

45.

Przeciwdziałanie zagrożeniom niemilitarnym. Zasadnicze aspekty współpracy ŻW i Policji

2009

6,83

46.

Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, J. Karbarz, W. Radecki

2006

3,68

47.

Przesłuchanie świadka jako jedna z podstawowych czynności procesowych w postępowaniu karnym, S. Ziarczyk, W. Radecki

2002

4,20

48. 

Przestępstwo zabójstwa. Aspekty karnomaterialne
i elementy taktyki czynności wykrywczych, R. Maj

2010

5,25

49.

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, M. Sawa-Szeliga

2000

3,68

50.

Przygotowanie i dyslokacja służby patrolowej policjantów, L. Dyduch

2012

18,00

51.

Rola i zadania technika kryminalistyki komendy rejonowej Policji, J. Adamczyk, J. Kurczewski

1995

0,53

52.

Rozmówki dla policjantów: polsko-francuskie, polsko-angielskie

1996

12,60

53.

Stosowanie prawa o narkotykach. Podręcznik ONZ
dla funkcjonariuszy porządku prawnego

1995

3,15

54.

Straż miejska. Zagadnienia etyki i dyscypliny służbowej, Z. Uniszewski

1993

0,53

55. 

Systematyka oszustw w prawie karnym i taktyka
ich zwalczania, E. Jakimiuk, J. Zając

2008

9,98

56.

Szkolenie strzeleckie. Wybrane zagadnienia, P. Senderski

2014

5,00

57.

Ślady linii papilarnych w praktyce technika kryminalistyki, J. Jerzewska

2007

7,88

58.

Ślady mechanoskopijne. Część I i II, J. Kurczewski

1994

2,10

59. ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Ich posiadanie, użycie i wykorzystanie przez policjantów. Leszek Dyduch 2016 23,00

60.

Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, K. Jałoszyński

2002

5,78

61.

Zbiory daktyloskopijne i ich praktyczne wykorzystanie,

M. Kaczmarek, M. Pękała, M. Sanecki

2006

5,25