Kontakt - Centrum Szkolenia Policji

 

 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji    

ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

 

Naczelnik tel. (22) 605- 31-66

Sekretariat tel. (22) 605-33-72, fax (22) 605-35-80
Kierownik drukarni tel. (22) 605-37-07

e-mail: wwip@csp.edu.pl