Zarząd - ZARZĄD I KOMISJE - Centrum Szkolenia Policji

ZARZĄD I KOMISJE

 

 
Skład Zarządu Koła nr 41 Emerytów i Rencistów Policyjnych przy CSP
 
Prezes – Stanisław KRASZEWSKI
Wiceprezes – Jerzy GOŁĘBIOWSKI
Wiceprezes – Józef BUŁKA
Sekretarz – Bogumiła JANCZAK
Skarbnik – Jolanta WATRAK-CIAK
 
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca – Teresa SIEMIĄTKOWSKA
Wiceprzewodnicząca – Elżbieta BIENIEK
Sekretarz – Hanna Pepłowska