Statut - STATUT - Centrum Szkolenia Policji

Statut Stowarzyszenia jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego pod adresem www.serip.pl w zakładce Regulacje Prawne.