Sekcja Utrzymania Obiektów - Pion logistyczny - Centrum Szkolenia Policji

Pion logistyczny

Sekcja Utrzymania Obiektów

Komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie, utrzymania porządku, czystości oraz estetyki na terenie i w obiektach Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Legionowie.

 

SEKCJA UTRZYMANIA OBIEKTÓW Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

bud. nr  40, pok. nr 263, 261.

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji Utrzymania Obiektów

Dominika Lewandowska

 

Starszy Mistrz – Iwona Zakrzewska

Mistrz Piotr Podgrudny

 

Adres:

ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

tel: (022) 605-35-01, (022) 605-32-89
e-mail: sekrsuo@csp.edu.pl, kiersuo@csp.edu.pl