Niemieccy kynolodzy w Sułkowicach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Niemieccy kynolodzy w Sułkowicach

Data publikacji 27.06.2017

W związku z realizacją projektu pn. Police Training in Europe – learning from the best w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wymiana doświadczeń w tematyce szkolenia psów służbowych, w dniach 19-23 czerwca 2017 r., w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, przebywała 5-osobowa grupa niemieckich kynologów.

     Mobilność gości z Niemiec odbyła się zgodnie z programem opracowanym przez stronę polską i niemiecką. Podczas wizyty koledzy z Niemiec wzięli udział w wykładzie multimedialnym prowadzonym przez Marka Lisowicza nt. wykorzystania systemu GPS w pracy z psami, uczestniczyli również w zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich – zajęcia odbywały się na akwenie i na lądzie. Mieli także okazję obserwować, w jaki sposób szkolone są psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz ćwiczenia obrończe realizowane na kursie dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca. Zajęcia były organizowane nie tylko na terenie ZKP, ale także m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

     W programie wizyty delegacji niemieckiej zaplanowano również spotkanie z Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anną Rosół. 

     Taka, międzynarodowa, forma wymiany doświadczeń cieszy się dużym zainteresowaniem obu stron, dlatego wszyscy liczą na dalszą współpracę i nowe praktyki edukacyjne.

asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

zdj.: Jerzy Lęcznar/ZKP