Wymiana doświadczeń edukacyjnych z Litwą - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wymiana doświadczeń edukacyjnych z Litwą

Data publikacji 24.03.2017

W dniach 21–23 marca, trzyosobowa delegacja Centrum Szkolenia Policji odwiedziła Litewską Szkołę Policji. Powodem spotkania było omówienie kierunków i zasad przyszłej współpracy obu szkół.

     Pomimo zakończenia w grudniu 2016 r., 2–letniego wspólnego projektu pn.  Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, zrealizowanego w ramach programu ISEC, Centrum Szkolenia Policji oraz litewskie jednostki szkoleniowe Policji są nadal zainteresowane wspólnymi działaniami oraz wymianą doświadczeń w zakresie szkolnictwa policyjnego.

     Podczas wizyty w Litewskiej Szkole Policji delegacja CSP miała możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa policyjnego Litwy, procedurą doboru kandydatów do służby w Policji oraz strukturą i zadaniami odwiedzanej jednostki. Przedyskutowano również obszary wymiany doświadczeń, a także zasady podpisania deklaracji o współpracy. Następnie Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i wykładowcy Litewskiej Szkoły Policji zaprezentowali praktyczne zajęcia z zakresu ruchu drogowego i taktyki działań Policji oraz zaplecze dydaktyczne szkoły, w tym nowoczesną symulatornię.

     W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, Kierownik Zakładu Techniki Operacyjnej CSP kom. Adam Czekaj i Joanna Łaszyn z Wydziału Prezydialnego CSP, ze strony litewskiej - kierownictwo Litewskiej Szkoły Policji oraz przedstawiciele Departamentu Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy, a także Szef Litewskiego Centrum Szkoleniowego Biura Policji Kryminalnej.

Joanna Łaszyn/WP

zdj. dzięki uprzejmości Litewskiej Szkoły Policji