Wizyta w Islamskiej Republice Iranu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wizyta w Islamskiej Republice Iranu

Data publikacji 06.03.2017

Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wraz z insp. Robertem Ostrejko, Zastępcą Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz nadkom. Piotrem Sochackim, Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, uczestniczyła w zagranicznej podróży służbowej do Islamskiej Republiki Iranu.

     Wizyta odbyła się w dniach 26.02.-02.03. br., na zaproszenie Rektora Akademii Nauk Policyjnych Amin, a jej głównym celem była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonujących rozwiązań w obszarze doboru i kształcenia w Policjach obu krajów.

     W trakcie pobytu przedstawiciele polskiej Policji uczestniczyli w licznych spotkaniach z reprezentantami Policji irańskiej oraz zapoznali się z poszczególnymi obszarami funkcjonowania Akademii Nauk Policyjnych Amin. Odwiedzili także siedzibę Policji do zwalczania cyberprzestępczości, Centrum do zwalczania przestępczości narkotykowej i Centrum Zarządzania Policji Municypalnej. W ostatnim dniu pobytu delegacja polska złożyła wizytę w Ambasadzie Polskiej w Iranie.

Renata Cedro/WP

zdj. ze zbiorów CSP