Zagraniczne doświadczenia kynologiczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Zagraniczne doświadczenia kynologiczne

Data publikacji 03.03.2017

Policjanci Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w dwudniowych międzynarodowych warsztatach, zorganizowanych przez Centrum Kształcenia i Szkolenia Policji pod egidą sekretariatu KYNOPOL (zawodowej sieci szkoleniowej Unii Europejskiej dla przewodników psów policyjnych).

     W przedsięwzięciu, które odbyło się w dniach 28 lutego - 01 marca, w miejscowości Dunakeszi na Węgrzech, wzięli udział podinsp. Grzegorz Wiorowski - zastępca kierownika ZKP i podinsp. Mariusz Prokopczyk - starszy wykładowca ZKP. Poza stroną polską i węgierską, w warsztatach uczestniczyło po dwóch przedstawicieli Policji słowackiej i austriackiej.

     Celem warsztatów było wzmocnienie współpracy w ramach KYNOPOL, opracowanie planów oraz celów szkoleniowych, wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń a także określenie wyzwań w zakresie wyszkolenia psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

     W czasie warsztatów policjanci mieli możliwość zaprezentowania funkcjonującej w ich kraju struktury Policji, z umiejscowieniem w niej przewodników, jak też omówienia systemu doskonalenia zawodowego adresowanego do przewodników psów służbowych we wszystkich kategoriach. Poza zajęciami teoretycznymi, strona węgierska przygotowała prezentacje umiejętności psów służbowych w kategoriach: patrolowej, do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

     W czasie podsumowania warsztatów zaproponowano, aby organizować je cyklicznie, kolejno we wszystkich krajach stowarzyszonych z KYNOPOL. Tak zorganizowana współpraca międzynarodowa przyniesie wymierne korzyści w realizacji szkoleń przewodników z psami we wszystkich krajach, pozwoli też na szeroką wymianę doświadczeń szkoleniowych.

podinsp. Grzegorz Wiorowski/zastępca kierownika ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP