kierownicy komórek logistycznych - Kierownictwo - Centrum Szkolenia Policji

Kierownictwo

 

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów
mł. insp. Beata Gaca-Maciaszkiewicz
tel. 22 605-32-95

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
podinsp. Zbigniew Okulski
tel. 22 605-38-08

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu
nadkom. Jarosław Przywoźny
tel. 22 605-32-45

 

Naczelnik Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej
mł. insp. Krzysztof Biernacki
tel. 22 605-31-11

 

 

Naczelnik Wydziału Wydawnictw i Poligrafii
podinsp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
tel. 22 605-33-72

 

 

p.o. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
podinsp. Mariusz Prokopczyk
tel. 48 661-42-88 wew. 215

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Anna Baranowska
tel. 22 605-32-57

 

 

Naczelnik Wydziału Żywnościowego
Agata Lasecka 
tel. 22 605-31-27

 

  Kierownik Centralnej Biblioteki Policyjnej
Teresa Siennicka
tel. 22 605-34-24


Kierownik Sekcji Utrzymania Obiektów
Dominika Lewandowska
tel. 22 605-41-99