kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych - Kierownictwo - Centrum Szkolenia Policji

Kierownictwo

 

 

Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej
mł. insp. Marek Hańczuk
tel. 48 661-42-88 wew. 123

 

 Obrazek

Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej
mł. insp. Tomasz Wewiór
tel. 22 605-32-27

 

Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego 
mł. insp. Jarosław Zgierski
tel. 22 605-31-20

 

Obrazek

Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
mł. insp. Beata Martyniak-Mróz
tel. 22 605-31-69

 

 

Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych
mł. insp. Grzegorz Winnicki
tel. 22 605-38-21

 

Kierownik Zakładu Techniki Operacyjnej
nadkom. Adam Czekaj
tel. 22 605-32-37

Kierownik Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii
podinsp. Wioletta Białkowska
tel. 22 605-32-05

 

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych
mł. insp. Robert Rodziewicz
tel. 22 605-38-83

p.o. Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki
mł. insp. Grzegorz Perz
tel. 22 605-34-99

 

p.o. Naczelnik Wydziału Dowodzenia
kom. Artur Duszak
tel. 22 605-37-57