Kontakt - Centrum Szkolenia Policji

Centralna Biblioteka Policyjna

ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

 

Kierownik CBP - tel. (22) 605-35-24, cbp@csp.edu.pl

Dział Udostępniania Zbiorów - tel. (22) 605-32-47; (22) 605-35-09, cbpwyp@csp.edu.pl

Dział Czasopism - tel. (22) 605-33-91, tel. (22) 605-35-31, cbpinf@csp.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów - tel. (22) 605-37-42

Sekretariat  - tel. (22) 605-34-24

Filia CBP w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach  tel. (48) 661-42-88 w. 155