Warsztaty strzeleckie w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 18.11.2006

W dniach 17 i 18 listopada 2006 roku w Centrum Szkolenia Policji odbyły się ogólnopolskie warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego, poświęcone problematyce tendencji w szkoleniu i doskonaleniu umiejętności użycia broni palnej. 

W warsztatach udział wzięli policjanci Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP zajmujący się problematyką szkolenia strzeleckiego oraz przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:

1. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
2. Szkoły Policji w Katowicach,
3. Szkoły Policji w Pile,
4. Szkoły Policji w Słupsku,
5. Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi,
6. Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji,
7. Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
8. Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

1. Tendencje szkoleniowe w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności w zakresie podstawowych technik posługiwania się bronią palną krótką i pistoletem maszynowym.
2. Tendencje szkoleniowe w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności w zakresie taktyki posługiwania się bronią palną krótką i pistoletem maszynowym.
3. Metody nauczania i doskonalenia umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią palną w sytuacji stresu i konieczności rozpoznania celu.
4. Adaptacja wybranych elementów strzelectwa praktycznego w nauczaniu i doskonaleniu zawodowym służb mundurowych.

W dniu 17 listopada z uczestnikami warsztatów zajęcia prowadził mjr rez. Krzysztof Przepiórka z "FUNDACJI BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM" oraz podinsp. Adam Morawski, wykładowca Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP. Natomiast 18 listopada uczestnicy szkolenia mieli okazję do zapoznania się z ofertą firmy UMO Technologie Militarne i Policyjne, autoryzowanego przedstawiciela firm TASER, STS i EMS. W ramach pokazu został zaprezentowany paralizator Taser, sprzęt noktowizyjny STS i pałka EMS-Light.
 
zdjęcie

Legionowskie warsztaty zakończyły się wypracowaniem szeregu wniosków. Zdaniem uczestników do szczególnie istotnych należą następujące kwestie:

1. Szkolenie strzeleckie powinno ewoluować w stronę nauczania i doskonalenia umiejętności użycia broni palnej jako kompleksu czynności techniczno - taktycznych, a nie koncentrować się wyłącznie na technice strzeleckiej. W związku z powyższym, policjanci zajmujący się problematyką szkolenia strzeleckiego powinni posiadać również przeszkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji.

2. Warsztatowa formuła doskonalenia zawodowego zaproponowana przez policjantów Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP powinna być kontynuowana i z czasem nabrać charakteru cyklicznego. Spotkania funkcjonariuszy zajmujących się nauczaniem umiejętności posługiwania się bronią palną pozwalają ujednolicić wiele kwestii merytorycznych i metodycznych.

3. Współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi, gdzie poziom szkolenia strzeleckiego jest wysoki, to doskonała okazja do podniesienia poziomu umiejętności uczestników oraz możliwość konfrontacji określonych systemów nauczania i doskonalenia technik i taktyki posługiwania sie bronią palną.

4. Szkolenie doskonalące policjantów - Instruktorów strzelań policyjnych powinno odbywać się nie tylko w Szkole Policji w Słupsku, ale również w innych jednostkach szkoleniowych, które dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą dydaktyczną. Pozwoli to m.in. zaspokoić potrzeby szkoleniowe w tym zakresie.

5. Utworzenie w jednostkach terenowych Policji etatu instruktora zajmującego się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji podniesienie poziomu przygotowania zawodowego policjantów do realizacji zadań służbowych.

6. Z uwagi na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, istnieje potrzeba opracowania programu doskonalenia zawodowego dla instruktorów strzelań policyjnych. Przedmiotowy program powinien być realizowany przez jednostki szkoleniowe dysponujące odpowiednio przygotowaną kadrą dydaktyczną.