Zakończenie kursu KPE-1/10 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu KPE-1/10

Data publikacji 14.06.2010

Dziś zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych oznaczony symbolem KPE-1/10.

 

 Kurs, który przygotowuje policjantów do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, ukończyło 9 osób.
 W uroczystym wręczaniu świadectw uczestniczył Pan Marek Górnicki z Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Przemysław Bagiński - Kierownik Sekcji Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, Pani Renata Cedro – pracownik MCSSP oraz podkom. Michał Pietrek – funkcjonariusz Policji wielokrotnie uczestniczący w misjach pokojowych – opiekun grupy.
 Absolwentom kursu serdecznie gratulujemy!
 
Hanna Grochowska
Foto Mariusz Mazewski ZTK