Mobilne roboty pirotechniczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilne roboty pirotechniczne

Data publikacji 27.05.2010

Od dziś, 27 maja br., osoby uczestniczące w doskonaleniach zawodowych z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, realizowanych w Centrum Szkolenia Policji, będą mogły zapoznać się z zasadami działania i możliwościami wykorzystania mobilnych robotów pirotechnicznych oraz sprzętu uzupełniającego.

 

  Właśnie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów - PIAP reprezentowanym przez Dyrektora Pana dr. inż. Jana Jabłkowskiego a Centrum Szkolenia Policji reprezentowanym przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusza Brzozowskiego.
  PIAP jest jedynym w Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań antyterrorystycznych. Historia polskich robotów pirotechnicznych rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy w PIAP-ie powstał prototyp robota INSPECTOR.
Od 2000 roku PIAP jest stałym dostawcą robotów mobilnych oraz innych urządzeń zrobotyzowanych dla służb specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, BOR).
Kolejne roboty, jakie powstały w laboratoriach PIAP-u to: EXPERT, SCOUT, IBIS oraz urządzenie EXPLORER. Jest to rodzina zaawansowanych technologicznie produktów, skonstruowana z myślą o prowadzeniu operacji antyterrorystycznych w każdym otoczeniu i w różnych warunkach.
Rosnące zagrożenie terroryzmem oraz ciągły rozwój technik i metod stosowanych przez terrorystów, wpływają na wzrost wymagań i oczekiwań wobec urządzeń wspomagających działania służb specjalnych. Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom konstruktorzy z PIAP-u bezustannie pracują nad kolejnymi urządzeniami inteligentnymi, które usprawnią pracę służb zajmujących się zwalczaniem terroryzmu.
  Podpisana w dniu dzisiejszym umowa stwarza możliwość zaprezentowania w czasie prowadzonych szkoleń, nowoczesnych urządzeń pirotechnicznych, co w efekcie wpłynie na przekazanie słuchaczom, jak najbardziej aktualnej wiedzy w przedmiotowym zakresie.
 
Hanna Grochowska ZP/ Anna Łacic PIAP
Foto Mariusz Mazewski ZTK/PIAP