Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej

Data publikacji 14.05.2010

W dniach 13 - 14 maja br., odbywa się w Centrum Szkolenia Policji, szkolenie koordynatorów wojewódzkich ds. komunikacji wewnętrznej. W spotkaniu uczestniczy również Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski.

 

  W pierwszym dniu szkolenia Naczelnicy Wydziałów Komunikacji Społecznej oraz pełnomocnicy ds. komunikacji wewnętrznej KWP przekazali informację dotyczącą działań w zakresie komunikacji wewnętrznej w 2009 roku.
  Dzisiejszy dzień poświęcony jest na omawianie wyników badań ankietowych dot. relacji przełożony-podwładny oraz na przedstawienie koncepcji i założeń do kolejnej edycji badań.
 
                                                                                  Hanna Grochowska
                                                                                  Foto Mariusz Mazewski ZTK