Narada służbowa Kadry Kierowniczej Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa Kadry Kierowniczej Policji

Data publikacji 12.05.2010

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk rozpoczął dziś, zorganizowaną w naszej szkole, naradę służbową Kadry Kierowniczej Policji.

 

  W dwudniowej naradzie, zorganizowanej przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, uczestniczą jego Zastępcy, Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendanci Szkół Policji, Dyrektorzy Biur Komendy Głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.
  Omawiane w czasie narady kwestie wiążą się, m.in. z podsumowaniem działalności Policji w I kwartale br. Dyskutowane zagadnienia dotyczą analizy wydatków, przestępczości kryminalnej, działań służby prewencyjnej i przygotowań do EURO 2012. Dzięki nowoczesnemu sposobowi komunikowania się – wideokonferencji, osoby, które bezpośrednio nie biorą udziału w dzisiejszym spotkaniu (Komendanci Powiatowi i Miejscy Policji) mogą na bieżąco porozumiewać się z uczestnikami narady. Mają możliwość zadawania pytań oraz oglądania, wykorzystywanych w czasie spotkania prezentacji.
  W godzinach popołudniowych na naradę przybył Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Hanna Grochowska
Foto Waldemar Weremko ZTK,
Przemysław Bagiński WP