Tydzień wydarzeń kadrowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień wydarzeń kadrowych

Data publikacji 26.02.2010

Ostatni tydzień lutego obfitował w wydarzenia kadrowe. Ze służby odeszło kilkunastu policjantów z Centrum Szkolenia Policji. Pożegnał ich Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół oraz Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Leonides Wiśniewski.

 

Na zaopatrzenie emerytalne odeszło czterech kierowników komórek organizacyjnych naszej szkoły. Wśród nich znaleźli się:
mł. insp. Ewa Waligóra (25 lat w Policji). W latach 1985-1996 pracowała w zespole ds. nieletnich Komendy Stołecznej Policji. Od 1996 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przez wiele lat realizowała się zawodowo jako nauczyciel policyjny, później jako Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej. Współautorka programów specjalistycznych z zakresu problematyki dot. nieletnich. Zorganizowała wiele konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z młodzieżą. Powstanie komisariatu szkoleniowego i symulatorni dla ZSP, jest zasługą Pani Ewy. Doceniana za ogromne kompetencji nauczycielskie i umiejętność zarządzania zespołem pracowników.
mł. insp. Julian Mościbrodzki (33 lata w Policji). Od 1990 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Wydawnictw. Przez wiele miesięcy koordynował pracę komórek logistycznych CSP. Był inicjatorem przekazania do Archiwum Komisji Krajowej „Solidarności” w Gdańsku, przechowywanych w Wydziale, urządzeń powielających z lat ’80.
Współinicjator powstania „Kwartalnika Policyjnego”. Wspólnie z innymi realizował przedsięwzięcia wystawowo-konferencyjne inicjowane zarówno przez KGP, jak i CSP. Niekwestionowany fachowiec, otwarty i serdeczny.
mł. insp. Krzysztof Wuszt (23 lata w Policji). Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego. Zaangażowany w proces informatyzacji CSP i kształcenie kadry policyjnej w zakresie informatyki. Współautor wielu programów specjalistycznych. Współorganizator konferencji naukowej „Edukacja policjantów a technologie informacyjne”. Ceniony za profesjonalizm i umiejętność współpracy.
mł. insp. Piotr Jarosz (19 lat w Policji) Naczelnik Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej. Posiadał ogromne zasługi w unowocześnieniu telefonii stacjonarnej CSP. Uczestniczył w pracach zw. z udziałem CSP w przygotowaniach do „EURO 2012”. Sprawnie kierował Wydziałem, specjalista w swojej dziedzinie, zawsze pełen uśmiechu.
 
Wśród tych, których pożegnał dziś Komendant CSP znaleźli się zarówno nauczyciele policyjni, jak i funkcjonariusze, którzy na innej płaszczyźnie niż dydaktyczna wspomagali pracę naszej jednostki:
24 lutego był ostatnim dniem pracy w Policji dla asp.szt. Janusza Żukowskiego
(23 lata służby) specjalisty Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej. Sprawny sprzęt nagłaśniający na wielu uroczystościach policyjnych, to zasługa naszego kolegi.
Z dniem 25 lutego na zaopatrzenie emerytalne przeszli:
            podinsp. Anna Pietrzak-Galant (19 lat w Policji). Przez 15 lat związana z KPP
w Legionowie, gdzie poświęciła się głównie pracy z nieletnimi. Przez kilka lat sprawowała funkcję oficera prasowego tej jednostki. W 2006 roku służbowo przeniesiona do CSP.
W naszej szkole sprawowała funkcję rzecznika prasowego. Dała się poznać jako kreatywna i odpowiedzialna osoba.
            podinsp. Grażyna Witkowska (24 lata służby). Służbę rozpoczęła na stanowisku redaktora merytorycznego w Wydziale Wydawnictw CSP. Od 2000 roku wykładowca w Zakładzie Służby Prewencyjnej. Specjalizowała się w problematyce dot. patologii społecznej, nieletnich i prewencji kryminalnej. Współpracowała z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zapobiegania demoralizacji. Od grudnia 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
            podinsp. Jerzy Grabiec (30 lat służby). Był nauczycielem policyjnym Zakładu Techniki Kryminalistycznej. Realizował zajęcia dydaktyczne z zakresu kryminalistyki i fotografii kryminalistycznej. Wielokrotnie uczestniczył w zespołach powoływanych do opracowania programów nauczania. Jako uczestnik drużyny siatkarskiej reprezentował CSP w licznych rozgrywkach sportowych.
            podinsp. Tomasz Grochowski (24 lata służby). Przez 9 lat pełnił służbę w jednostce terenowej Policji. Od 1994 roku w Zakładzie Służby Kryminalnej. Swoją wiedzę z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej przekazywał słuchaczom szkoleń i doskonaleń zawodowych.
Współautor publikacji dydaktycznych i programów szkolenia zawodowego podstawowego. Sprawował opiekę dydaktyczną nad nauczycielami w okresie adaptacji zawodowej. Sumienny i zaangażowany nauczyciel.
            nadkom. Andrzej Murawski (30 lat w Policji). W służbie od 1980 roku. Do roku 1999 w KPP w Wyszkowie. Służbę w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął od stanowiska oficera dyżurnego. Od 2003 roku na stanowisku dowódcy kompanii w Wydziale Dowodzenia. Kształtował postawy zawodowe funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w CSP. Wykazywał postawę wymagającego i jednocześnie wyrozumiałego wychowawcy.
            kom. Hanna Purzyńska (25 lat w Policji). 15 lat służby w KPP w Legionowie poświęciła pracy w systemach informatycznych. Uczestniczyła w początkach procesu informatyzacji Policji. Umiejętności i wiedzę z jednostki terenowej przez 10 kolejnych lat służby przekazywała słuchaczom CSP, pracując jako nauczyciel policyjny Zakładu Ogólnozawodowego. Wiedza merytoryczna oraz umiejętności dydaktyczne kom. Hanny Purzyńskiej pozostawały zawsze na wysokim poziomie.
            asp. szt. Jolanta Błażkiewicz (25 lat w Policji). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było pierwszym miejscem służby naszej koleżanki. Następnie, w Zakładzie Kynologii Policyjnej z siedzibą w Sułkowicach, zajmowała się organizowaniem procesu dydaktycznego. Od 2007 roku, już na stanowisku instruktora, prowadziła zajęcia na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu narkotyków. Świetnie radziła sobie w specyficznej sytuacji dydaktycznej, gdzie proces dydaktyczny obejmował nie tylko słuchacza, ale również jego czworonożnego podopiecznego .
            asp. szt. Weronika Fuhrmann (16 lat w Policji). Asystent Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej. Zawsze, z pełnym powodzeniem, dbała o najwyższą jakość wyżywienia oferowanego słuchaczom i gościom Zakładu. Urozmaicony jadłospis i doskonały zmysł organizacyjny pani Weroniki znalazły uznanie w opiniach słuchaczy.
            asp. szt. Marek Błażkiewicz (24 lata służby). Od 1986 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej. Do 1997 roku na stanowisku instruktora. Doskonalił umiejętności zawodowe przewodników psów trzech kategorii, tj. patrolowo-tropiących, do wyszukiwania zapachu narkotyków, a także materiałów wybuchowych. Od 1997 roku dowódca kompanii.
            asp. szt. Stanisław Szumpur (14 lat w Policji). Specjalista Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej. Prowadził przeglądy i remonty obiektów ZKP. Sporządzał kosztorysy budowlane. Zawsze świetnie wywiązywał się ze swoich obowiązków.
            Życzymy Wam wszystkiego najlepszego! Nie zapominajcie o Waszych koleżankach i kolegach z pracy!
Hanna Grochowska
Foto Mariusz Mazewski ZTK