Ostatni dzień w mundurze - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatni dzień w mundurze

Data publikacji 19.02.2010

19 lutego był ostatnim dniem w mundurze dla dwojga funkcjonariuszy naszej szkoły, których pożegnali Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego mł. insp. Krzysztof Wuszt oraz Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Jerzy Karbarz.

 

Decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne podjęli podinsp. Marzena Sady i nadkom. Bogdan Łysakowski.
podinsp. Marzena Sady, doświadczona policjantka z 28 letnim stażem służby.
Od 2005 roku swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieliła się ze słuchaczami kursów specjalistycznych
i szkoleń zawodowych podstawowych realizowanych w Centrum Szkolenia Policji. Zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi ochrony praw człowieka, etyką zawodową w pracy policjanta, problematyką antydyskryminacyjną oraz antykorupcyjną. Pełniła też funkcję Pełnomocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.nadkom. Bogdan Łysakowski –20 lat w Policji, w tym 8 lat w CSPstarszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.
Za ogromną „wiedzę policyjną” i umiejętności dydaktyczne ceniony przez przełożonych i słuchaczy. Prowadził zajęcia na kursach specjalistycznych dochodzeniowo-śledczych i szkoleniach zawodowych podstawowych.

Życzymy powodzenia w realizacji życiowych planów i serdecznie zapraszamy do odwiedzania szkoły!
 
Hanna Grochowska
Foto Jerzy Grabiec ZTK