Ćwiczenia w Centrum - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia w Centrum

Data publikacji 27.11.2009

Dobiegła końca wizyta uczniów LO z Urli, które CSP objęło patronatem. Młodzież z klasy policyjnej otrzymała kolejną dawkę tajników policyjnego zawodu.

Centrum Szkolenia Policji patronuje dwóm szkołom licealnym o policyjnych profilach: LO z Urli i Komornicy (dawne Dębe). Jednym z założeń porozumień zawartych między Komendantem CSP a dyrektorami tych szkół jest stworzenie możliwości  uczniom, bliższego poznania zawodu policjanta. Stąd młodzież gości często w naszej szkole, gdzie pod okiem naszych dydaktyków poznaje policyjne  tajniki. Wczoraj odbyło się kolejne z takich spotkań, tym razem z młodzieżą licealną z Urli. Program pobytu objął zarówno zajęcia sportowe, jak i też praktyczne w pracowniach kryminalistycznych. Były też zajęcia na strzelnicy, a także możliwość podpatrzenia policyjnych ćwiczeń z ostrą bronią. 

 

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski