Zakład Szkoleń Specjalnych a … ekologia? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakład Szkoleń Specjalnych a … ekologia?

Data publikacji 26.11.2009

W tym tygodniu dobiega końca realizacja ekologicznego projektu edukacyjnego, rozpoczętego w czerwcu tego roku przez nasz Zakład Szkoleń Specjalnych pod nazwą „Przeprowadzenie szkoleń wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego z zakresu wypoczynku ekologicznego”. Ponad 800 uczniów przeszkolono pod tym kątem. Projekt nadal będzie kontynuowany przez policyjnych wodniaków.

Jego realizacja była możliwa dzięki wykorzystaniu sprzętu,  zakupionego przez CSP w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem projektu było pobudzenie świadomości dzieci i młodzieży, że jesteśmy częścią przyrody, a niszczenie i lekceważenie jej praw oznacza niszczenie samych siebie.
Na co dzień nasi wykładowcy z Zakładu Szkoleń Specjalnych realizujący projekt zajmują się przede wszystkim doskonaleniem kadr Policji z zakresu taktyki i techniki pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych, wykorzystując aktywizujące metody  pracy  uczestników biorących w nim udział. Obok ratownictwa wodnego ekologia jest dominującym aspektem na który zwracana jest szczególna uwaga podczas realizacji tych szkoleń.
Policjanci przedstawiali dzieciom pokaz multimedialny zawierający filmy i zdjęcia z naturalnymi, czystymi zbiornikami wodnymi, pokazując je następnie w zanieczyszczonej konwencji. Prezentowano również formy segregacji śmieci, metody oszczędzania wody i dbania o środowisko naturalne.  Poświęcono też chwilę odpowiedzialności karnej za dokonywanie przestępstw na szkodę środowiska naturalnego.
Projekt obejmował przeprowadzenie cyklu szkoleń w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu legionowskiego dla 800 dzieci i należy przyznać, że nasi policjanci w całości wywiązali się z tego zadania, szkoląc więcej uczniów niż zakładano. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w trakcie prowadzonych zajęć wpłynęło na podniesienie ich atrakcyjności i poziomu, pozwoliło również łatwiej zobrazować problem naszym milusińskim. Dodajmy, że program ekologiczny będzie nadal kontynuowany w szkołach przez słuchaczy kursów specjalistycznych dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.
 

Waldemar Różycki ZSS/Anna Galant
Foto  Łukasz Długołęcki ZSS