Kolejna rotacja misji w Kosowie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna rotacja misji w Kosowie

Data publikacji 25.11.2009

Jak zawsze z CSP wyrusza kolejny kontyngent Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, udający się na Misję Pokojową do Kosowa. Dzisiaj kraj opuściła pierwsza, 58 osobowa grupa policjantów XVII rotacji, którą pożegnał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski. Jutro w godzinach rannych odleci kolejne 60 osób.

CSP opuściła dzisiaj  pierwsza tura policjantów którzy zmienią kolegów z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji uczestniczących w Misji Pokojowej w Kosowie. Wczoraj  na symbolicznej kolacji w imieniu kierownictwa Policji zostali uroczyście pożegnani przez Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Mariusza Węgrzyniaka. Kilka ciepłych słów i życzenia spokojnej służby skierował do nich również Komendant Centrum insp. Arkadiusz Brzozowski. A dzisiaj o 7.30 rano na uroczystym apelu z okazji pożegnania XVII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji  zjawił się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, który osobiście odprawił pierwszą grupę policjantów do tych szczególnych, lecz jakże zaszczytnych zadań.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK