Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Żegnamy Zastępcę Komendanta CSP, witamy dyrektora Biura Logistyki KGP

Data publikacji 13.11.2009

Dzisiaj kadra kierownicza CSP pożegnała byłego Zastępcę Komendanta CSP nadkom. Piotra Kucia, który został mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Logistyki Policji.

Nadkomisarz Piotr Kucia do Centrum Szkolenia Policji został przeniesiony służbowo 21 lipca 2006 roku ze Szkoły Policji w Katowicach. Przez pół roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Centrum odpowiadając za pion logistyczny szkoły a oficjalny akt mianowania na to stanowisko otrzymał w dniu 30 stycznia 2007 roku. Komendant Główny Policji doceniając zasługi nadkom. Piotra Kucia jako wytrawnego policyjnego logistyka powołał go na odpowiedzialne stanowisko Dyrektora Biura Logistyki Policji. Jako Zastępca Komendanta CSP nadkom. Piotr Kucia pozostawia po sobie wspomnienie przedsiębiorczego i zaradnego  gospodarza, udokumentowane wielością remontów przeprowadzonych na terenie szkolnych obiektów, inwestycji – tych już zakończonych i będących jeszcze w realizacji jak budowa nowoczesnej strzelnicy czy hali do sportów walki. Konkretnymi liczbami wymienionego policyjnego sprzętu zakupionego w celu usprawnienia pracy kadry szkoły jak też przeznaczonego na potrzeby samego procesu dydaktycznego - by dorównywał europejskim nowoczesnym standardom. Cytując słowa O. Wildea że „Świat dzieli się na ludzi, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i na tych, którzy tych rzeczy dokonują”. Dyrektor Kucia niewątpliwie należy do tej drugiej, aktywnej grupy osób.
Dzisiaj w CSP miało miejsce uroczyste pożegnanie naszego byłego Komendanta przez kadrę kierowniczą szkoły. Życzymy Panu Dyrektorowi niesłabnącej energii w urzeczywistnianiu wszelkich planów i zamierzeń, a także, aby ich realizacja, wynikająca zarówno z życiowych ambicji, jak i pełnionej funkcji zawodowej, przyniosła wiele satysfakcji, zadowolenia i dała poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

 

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK