SZP-6/09 rozpoczęcie szkolenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-6/09 rozpoczęcie szkolenia

Data publikacji 03.11.2009

Przez ponad 1100 godzin dydaktycznych będą uczyli się zawodu policjanta. Kurs SZP-6/09 w składzie 84 słuchaczy - głównie z Komendy Stołecznej Policji - rozpoczął dzisiaj szkolenie podstawowe, które będzie trwało do końca maja do przyszłego roku.

W Sali 107 uroczystego otwarcia nowego kursu SZP-6/09 dokonał Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, który przedstawił słuchaczom niektórych kierowników komórek organizacyjnych szkoły oraz dydaktyków z którymi słuchacze będą odbywać zajęcia. Kursanci poznali również  swojego dowódcę kompanii, którym został nadkom. Marcin Groszkowski. Już od jutra czeka ich zwykły dzień szkolny rozpoczynający się pobudką o 6.00 rano, potem zaprawa, śniadanie, apel i wymarsz na zajęcia. Czas wolny do swojej dyspozycji będą mieli dopiero około godziny 16.30. Tak będzie prawie przez siedem miesięcy pobytu w Centrum - do 28 maja 2010 roku. A dokładnie tego dnia napiszą swój egzamin końcowy. Dzisiaj jeszcze wszystko przed nimi, chociaż system został uruchomiony. Pozostaje więc wszystkim życzyć sukcesów i miłego pobytu w Centrum.

 

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Jerzy Grabiec ZTK