„Nielaty” wróciły do domu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nielaty” wróciły do domu

Data publikacji 02.11.2009

Dobiegła końca 3 tura specjalistycznego kursu oznaczonego symbolem DSN-3. Kursy DSN skierowane są do policjantów prewencji, którzy swą służbę poświęcili osobom nieletnim.


Szkolenie to trwa ok. 2 miesięcy i dodać należy, że zakończenia, a zwłaszcza rozstania z kolegami i kadrą szkoły zawsze trudno przychodzą naszym słuchaczom. Powodem jest niepowtarzalna atmosfera, jaka towarzyszy tym kursom. Kurs ten zresztą wzbudzał od momentu jego wprowadzenia sporo pozytywnych emocji i cieszył się dużym zainteresowaniem policjantów z terenu całego kraju.
Uroczystość zakończenia szkolenia dla 38 policjantów DSN-3 odbyła się z udziałem  Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusza Brzozowskiego, z-cy Komendanta mł. insp. Anny Rosół oraz z-cy Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej CSP nadkom. Tomasza Wewióra. Kierownictwo szkoły wraz kadrą dydaktyczną podziękowało kursantom za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach poza programowych propagujących bezpieczeństwo wśród młodzieży oraz pogratulowali im osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce. Bo dodać należy, że uczestnicy kursu m.in. biorą udział w pogadankach dla nieletnich naszego powiatu. W ten sposób, pod okiem dydaktyków CSP uczą się, jak powinny prawidłowo przebiegać spotkania policjantów z dziećmi. Słuchacze edycji DSN-3 brali również aktywny udział w przygotowaniu materiału filmowego do wykorzystania w nauczaniu za pomocą e-learningu. I podobnie jak poprzednie edycje, nie kryli wzruszenia spowodowanego rozstaniem z kolegami oraz kadrą dydaktyczną szkoły, a w niejednych oczach pojawiły się łzy… Do końca tego roku odbędzie sie jeszcze jedna edycja takiego szkolenia.

Jacek Witkowski ZSP/Anna Galant
Foto ZSP