Po latach Solidarność odebrała swoją przesyłkę - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po latach Solidarność odebrała swoją przesyłkę

Data publikacji 11.09.2009

CSP przekazało Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność sprzęt poligraficzny zatrzymany w latach osiemdziesiątych przez Służbę Bezpieczeństwa.


Jest 1985 rok. Szczecin. Centralna Agencja Wywiadowcza organizuje ze Szwecji przerzut przesyłki dla podziemnych struktur „Solidarności”. Zawiera ona  pięć powielaczy do produkcji ulotek. Są to 2 urządzenia firmy ABDIC i 3 powielacze ALCATEL. Sprzęt wpada w ręce Służby Bezpieczeństwa, która go rekwiruje. Urządzenia trafiają (najprawdopodobniej z zamiarem ich wykorzystania do celów dydaktycznych) do Wyższej Szkoły SB w Legionowie. Tak mogły – zgodnie z przekazami byłych pracowników Szkoły Oficerskiej – wyglądać okoliczności zdeponowania urządzeń poligraficznych w Legionowie.

Kiedy w 1990 roku powstało Centrum Szkolenia Policji szkoła przejęła obiekt wraz z majątkiem po byłej WSO. Dysponentem tej specyficznej spuścizny został utworzony w ramach struktur CSP Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Sprzęt ten nigdy jednak nie był wykorzystywany przez policjantów Centrum do pracy. Kiedy dowiedzieliśmy się, że  Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność gromadzi pamiątki z tamtych lat – nie było już wątpliwości co do dalszego trybu postępowania. Po krótkich rozmowach przedstawicielami archiwum zapadła decyzja o zwrocie sprzętu jego prawowitemu właścicielowi. Wczoraj w Centrum zjawił się Pan Mateusz Smolana, z Archiwum KK NSZZ Solidarność, któremu przekazaliśmy powielacze. Nie krył on zadowolenia, że solidarnościowe zbiory wzbogacą się o kolejne eksponaty. Musimy jedynie dokładnie sprawdzić, czy przekazy, które posiadamy co do pochodzenia powielaczy są prawdziwe. Nie zachowały się bowiem żadne dokumenty związane z tą sprawą. Wczoraj nie było zbędnych ceremonii, a krótkie, miłe, rzeczowe spotkanie. Ze strony naszych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej szkoły. Cieszymy się, że przesyłka z lat osiemdziesiątych, choć z tak długim opóźnieniem dotarła wreszcie do adresata, a my mogliśmy się do tego przyczynić. 


Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK