I stało się! Mamy powód do dumy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I stało się! Mamy powód do dumy

Data publikacji 31.08.2009

W ostatni piątek została uroczyście oddana po remoncie nasza baza szkoleniowa Policji Wodnej na Mazurach. Stary niepozorny budynek zmienił się nie do poznania. Wykonany remont przyczyni się do podniesienia komfortu pobytu policjantów oraz zagwarantuje ich bezpieczeństwo podczas prowadzonych szkoleń.

Dzień 28 sierpnia zapamiętają zapewne dydaktycy Zakładu Szkoleń Specjalnych, zwłaszcza ci, którzy specjalizują się w szkoleniu policyjnych wodniaków. Będą go również mile wspominać  nasi pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów, którzy współpracowali z wykonawcami prac remontowych. A wszyscy w CSP będziemy z ogromną sympatią wspominać te osoby, dzięki którym stary wysłużony obiekt mógł zmienić się w nowoczesną bazę szkoleniową. Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością m.in.: były Komendant CSP insp. Jacenty Bąkiewicz (obecny Komendant SP Słupsk), podinsp. Kazimierz Surowiec - zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, vice starosta powiatu węgorzewskiego, Komendant węgorzewskiej Państwowej Straży Pożarnej Pan Jan Sagański – Vice Komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, p. Philip Scott – Prezes Zarządu Parker Poland oraz wykonawcy robót budowlanych. Przybyłych gości witali gospodarze: Komendant Centrum insp. Arkadiusz Brzozowski, nadkom. Piotr Kucia – dotychczasowy Zastępca Komendanta CSP, podinsp. Robert Rodziewicz - Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych i Pani Justyna Wróblewska odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie obiektu w Kalu. Komendant CSP urzeczony zmianami przekazał na ręce wykonawców listy gratulacyjne, a i  w bezpośredniej rozmowie nie szczędził pochwał wyrażając uznanie za wysoki poziom oferowanych przez nich usług. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: insp. Arkadiusz Brzozowski, insp. Jacenty Bąkiewicz, nadkom. Piotr Kucia, oraz p. Justyna Wróblewska. Aby baza dobrze nam służyła i była bezpieczna dla policjantów - poświęcenia budynku dokonał ks. Rafał Chwiałkowski. Dzień ten był również okazją do sprawdzenia możliwości sprzętu pływającego, znajdującego się na wyposażeniu CSP. Pokaz taktyki i techniki pełnienia służby na wodach oraz akcji ratowniczych przygotowanych przez Zakład Szkoleń Specjalnych zademonstrowali podinsp. Robert Rodziewicz i mł. asp. Artur Komosiński.
Baza w Kalu po rocznej przerwie związanej z generalnym remontem, w październiku i listopadzie będzie miejscem zakwaterowania uczestników dwutygodniowych kursów specjalistycznych dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych.

 


Waldemar Różycki ZSS/Anna Galant
Foto Artur Komosiński ZSS

Pierwsze trzy zdjęcia to już dzisiaj historia...