Nowy komendant - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 28.02.2006

28 lutego br. o godz. 10.30 w auli Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczystość objęcia stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji. Nowym szefem legionowskiej szkoły policyjnej, która powstała 27 sierpnia 1990 r. został insp. Jacenty Bąkiewicz - dotychczasowy Zastępca Komendanta CSP ds. dydaktycznych.

W uroczystości udział wzięła kadra CSP i zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Główny Policji, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Starosta Powiatu Legionowskiego i Wiceprezydent Miasta Legionowo. Komendant Główny Policji, Marek Bieńkowski stwierdził, że CSP przejmuje doświadczony pedagog, którego pomysł na dalszy rozwój tej bardzo ważnej dla szkolnictwa policyjnego placówki, zyskał akceptację kierownictwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreślił, że CSP ma ogromny dorobek dydaktyczny i potencjał intelektualny, który należy wpleść w proces modernizacji polskiej Policji. Dodał, że nie ma szans na reformę Policji bez profesjonalnego szkolnictwa, które powinno mieć wyraźnie skrystalizowane i trwałe programy szkolenia. Zaznaczył, że czas prób i eksperymentów w zakresie modelowania programów szkolenia podstawowego mamy już za sobą. Obecny model szkolenia, który bazuje na kształceniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy z zakresu służby prewencyjnej, jest optymalny i zgodny ze standardami policji innych państw, gdzie doskonale się sprawdza. Podkreślił, że to poprzez system praktyk możemy określić predyspozycje funkcjonariusza do dalszej służby i dopiero potem kierować go na konkretne szkolenia specjalistyczne. Komendant Główny Policji, zapowiedział, że pomocne w budowaniu systemu szkolenia i kształceniu kadr policyjnych, będą reaktywowane ośrodki szkolenia Policji.

zdjęcieKomendant Główny Policji zaznaczył, że głęboko wierzy w to, iż ocena pracy Komendanta Centrum będzie bardzo pozytywna.

Obejmujący stanowisko Komendanta CSP, insp. Jacenty Bąkiewicz stwierdził, że dzisiejszy dzień jest dla niego szczególny nie tylko dlatego, że rozpoczyna nowy etap w swojej karierze zawodowej, ale i dlatego, że dokładnie dziś mija rok odkąd ma zaszczyt pełnić służbę w Centrum Szkolenia Policji. Na przestrzeni tych dwunastu miesięcy zdążył już poznać kadrę Centrum i wierzy w to, że razem z nią uda się osiągnąć założone cele i kontynuować proces szkolenia na najwyższym poziomie. Zapowiedział, że środowisko CSP ma bardzo dużo do zrobienia w zakresie kształtowania polityki szkoleniowej w Policji. Podkreślił przy tym, iż największą wartością tej szkoły jest jej kadra.

Inspektor Jacenty Bąkiewicz zadeklarował, że włoży maksimum wysiłku w to, aby słuchacz był dumny z tego, że jest absolwentem kierowanej przez niego placówki dydaktycznej. Ponadto dodał, że oprócz realizowanych szkoleń podstawowych, Centrum będzie kreować i rozwijać określone szkolenia specjalistyczne, gdyż posiada do tego sprzyjające warunki, a mianowicie odpowiednią infrastrukturę i zaplecze intelektualne.

Na zakończenie, insp. Jacenty Bąkiewicz podziękował poprzedniemu Komendantowi CSP, insp. Piotrowi Calińskiemu, za to, że tak sprawnie kierował tą instytucją oraz okazał mu dużo życzliwości, dzięki czemu mógł on bardzo łagodnie i płynnie przejąć nowe obowiązki.