Zakończenie służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 20.02.2006

Uroczystość zdania obowiązków i pożegnania ze służbą w Policji Komendanta Centrum Szkolenia Policji, insp. Piotra Calińskiego, w której udział wzięli między innymi: I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Stołeczny Policji, Attache ds. Policji Ambasady Francji, Starosta Powiatu Legionowskiego, Prezydent Miasta Legionowo oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i wojska, odbyła się 20 lutego 2006 r. o godz. 11.00 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Podczas uroczystości insp. Piotr Caliński podkreślił, że CSP jest dla niego szczególnym miejscem, gdyż połowa jego doświadczenia zawodowego związana jest właśnie z tą szkołą. Stwierdził, że dominująca część deklaracji, które składał w 1991 roku obejmując ten urząd, została zrealizowana i dotrzymana, głównie dzięki fantastycznej kadrze i przyjaznemu środowisku.

Insp. Piotr Caliński zaznaczył, że miał szansę pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy uwierzyli w to, że można zrobić coś twórczego i ważnego dla szkolnictwa policyjnego. Dodał, że cieszy go fakt, że podjęte wspólnie działania są dziś zauważalne.

Komendant Centrum podziękował wszystkim zewnętrznym podmiotom za owocną współpracę. Szczególne słowa uznania skierował do przedstawicieli wojska, oficerów łącznikowych innych krajów, samorządu terytorialnego i kierowników urzędów działających na terenie powiatu legionowskiego. Zachęcił jednocześnie kadrę CSP do kontynuowania i pielęgnowania nawiązanych kontaktów oraz realizowanej współpracy. Podkreślił tu ważną rolę jaką odgrywa współpraca z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Powiatową Policji w Legionowie. Słuchacze CSP od kilku lat pełnią służby patrolowe na terenie naszego powiatu, które są doskonałą praktyką dla rozpoczynających swoją karierę zawodową policjantów, oraz wpływają zapewne na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Gorące podziękowania skierował przede wszystkim do policjantów i pracowników CSP, którzy przyczynili się do stworzenia wysokiej pozycji szkoły wśród jednostek organizacyjnych Policji. Życzył kadrze dalszych sukcesów na niwie zawodowej i zachęcił do dalszego rozwoju własnego i kształcenia umiejętności. Dodał, że to dzięki tak doskonale przygotowanej kadrze dydaktyczej i logistycznej, legionowska szkoła Policji bardzo dobrze funkcjonuje.