Porozmawiajmy o tym… - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozmawiajmy o tym…

Data publikacji 28.04.2009

Są obecni podczas procesu naboru policyjnych kadr, pomagają ofiarom przestępstw i zdarzeń przetrwać w tych pierwszych, najtrudniejszych chwilach, negocjują z desperatami, pomagają policjantom jeśli zajdzie taka potrzeba. Ich obecność w naszych szeregach stała się nieodzowna – policyjni psychologowie. Czasami sami muszą również zebrać własne przemyślenia. Dziś debatują nad kierunkami dalszej pracy.

Wydział Psychologów Policyjnych KWP koordynuje i nadzoruje pracę psychologów w jednostkach terenowych. Właśnie zakończyła się wizytacja podległych sekcji i zespołów psychologów w Komendach Wojewódzkich. Dobiegły również końca prace nad projektem Zarządzenia w sprawie form i metod wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów. Jest zatem przyczyna do omówienia szeregu spraw a także dokonania podsumowań związanych z tymi tematami. Dlatego też w Centrum odbywa się odprawa służbowa pod przewodnictwem mł. insp. Małgorzaty Chmielewskiej – Naczelnika Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP. Uczestniczą w niej kierownicy komórek organizacyjnych Komend Wojewódzkich. Na odprawę przybył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk wraz z Dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Krzysztofem Łaszkiewiczem.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski