Batman szybuje przed budynkiem dydaktycznym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Batman szybuje przed budynkiem dydaktycznym

Data publikacji 08.04.2009

Tuż po wykonaniu ostatniego wspólnego zdjęcia, opiekun plutonu drugiego niespodziewanie poszybował w górę. Tak policjanci kończący szkolenie pożegnali się z nadkom. Jackiem Witkowskim. Kurs DSN-1/09 po 2 miesiącach pobytu w Centrum wraca do jednostek w prawdziwie świątecznej atmosferze.

Policja zyskała 39 nowo upieczonych specjalistów ds. nieletnich. Policjanci przebywali w CSP na szkoleniu przygotowującym ich do pracy z osobami nieletnimi. Skład kursu, którego dowódcą kompanii był asp.szt. Henryk Job, stanowiły dwie kompanie, których opiekunami byli nadkom Jacek Witkowski oraz podkom. Wanda Mende. Dzisiaj odbyło się uroczyste zakończenie kursu, podczas którego słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia specjalistycznego z rąk Komendanta CSP insp. Arkadiusza Brzozowskiego. Komendant wyróżnił też za szczególne wyniki sześciu słuchaczy. Policjantów pożegnali również Zastępca Komendanta CSP ds. Dydaktycznych podinsp. Anna Rosół oraz ich wykładowcy i opiekunowie.

Podczas dwumiesięcznego szkolenia wśród słuchaczy i kadry dydaktycznej panowała bardzo miła i sympatyczna atmosfera, która niewątpliwie sprawiła, że wszyscy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. To właśnie z ich inicjatywy zorganizowano w CSP Legionowskie Forum Społeczne na rzecz poparcia kampanii „Kocham. Reaguję”. Zakończeniu towarzyszyła równie miła atmosfera. Po jego zakończeniu słuchacze wyszli przed główny budynek dydaktyczny, by zrobić sobie wspólne zdjęcia. I wtedy stało się: opiekun jednego z plutonów, nadkom. Jacek Witkowski niespodziewanie poszybował na rekach policjantów do góry. Potem skromnie powiedział: „oni tak dlatego, że szkolenie się skończyło”. Ale co tu kryć, z pewnością dla dydaktyka takie miłe przejawy sympatii stanowią formę podziękowania i utwierdzenia w słuszności tego, czemu się poświęcili.  Słuchacze jeszcze dzisiaj rozjadą się do domów by po dłuższej rozłące ze swoimi rodzinami wkrótce cieszyć się świątecznym wypoczynkiem.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK