Rewolucja w małpim gaju - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rewolucja w małpim gaju

Data publikacji 01.04.2009

Powstał na przełomie 2008 i 2009 roku. Jest największym tego typu obiektem dydaktycznym w europejskim szkolnictwie policyjnym. Nowy ośrodek sprawności fizycznej w CSP liczy ok. 500m długości ćwiczebnej, zawiera łącznie ok. 100 różnych przeszkód do pokonania. Jego pomysłodawcą jest podinsp. Jan Dobrzyjałowski z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP.

W letnim czasie zaczynamy dostrzegać zmiany które dotąd nie przykuwały naszej uwagi. Rośnie nowa hala sportowa, strzelnica, na obrzeżu szkolnego stadionu powstał ośrodek sprawności fizycznej czyli nowy tor przeszkód.

Dawny kolokwializm - „małpi gaj’ będzie wielce niestosowny do tego obiektu, który nawet nie przypomina swojego wysłużonego poprzednika. Ma kształt miniaturowego stadionu, po obwodzie którego i wewnątrz rozkłada się około 100 różnych elementów przeszkód. Zróżnicowanie elementów, długość toru i ich specyficzny rozkład, pozwala na jednorazowe  przebywanie na torze aż 4 plutonów, które będą miały możliwość wykonywania ćwiczeń niezależnie od siebie. Tor zawiera dodatkowe obiekty do ćwiczeń taktycznych, które będą stanowić niewątpliwie jego atrakcję: ścianę labiryntu z otworami (drzwi, okna), ścianę wspinaczkową, budynek do ćwiczeń taktycznych, oraz tarcze z określonymi celami.

Projektując tor, pomysłodawca zadbał, aby przeszkody swoim wyglądem i kształtem przypominały teren zurbanizowany – dokładnie taki, w jakim przyjdzie pracować policjantom. Ćwiczenia na torze przeszkód mają na celu wykształcenie najbardziej pożądanych w Policji sprawności ruchowych jak wytrzymałość, zwinność, szybkość, utrzymanie równowagi, czy oswojenie się z lękiem wysokości, ale przede wszystkim - podniesienie kondycji fizycznej policjantów. Tor będzie również znakomitym miejscem, gdzie będzie można sprawdzić umiejętność współdziałania w grupie oraz wzajemne poczucie odpowiedzialności za współpartnera.

Projekt toru był konsultowany z pracownikami naukowymi warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, którzy byli jego recenzentami. Kilka dni temu, jeszcze przyprószony śniegiem, prezentował się majestatycznie, choć smutno. Ale tylko patrzeć, jak pojawią się na nim pierwsze plutony, które sprawdzą kondycję naszych słuchaczy.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

  • Nowy tor w zimowej scenerii

  • A to już tylko wspomnienie... Słuchacze podczas zajęć na starym, zdemontowanym już torze.